Datarom

Har du planer om å bygge et datarom?
Da kan vi ordne med de tekniske installasjoner,
som f.eks.:
  • Bistå ifm. planlegging og prosjektering
  • Bygningsmessige arbeider
  • Sikker strømforsyning, UPS
  • Serverskap og rack til kabling mv.
  • Datakabling. Rack til rack kabling. Cu eller fiber
  • Overvåking, alarmanlegg
  • Kjølesystemer
  • Datagulv

Kontakt oss for en prat om komplette datarom, kostadsoverslag og referanser.