Service

Service først!

Vi i Prolan jobber etter følgende motto: Service først! Det betyr at vi alltid vil stille opp for våre kunder og så raskt som mulig ta tak i arbeidsoppgaver og utfordringer. Vi skal være til å stole på og ha kvalitet i alt vi leverer og installerer.

PROLAN SERVICEAVTALE
Prolan ønsker å gi god service til alle våre kunder. For de som har regelmessig behov for vår assistanse kan vi tilby en serviceavtale.

Et servicetilbud for bedrifter med mange ansatte og stort behov for effektiv og sikker drift. Vi har kort responstid og utfører oppgavene umiddelbart.
Serviceavtalen tilpasses kundens ønsker og behov.

Kunden slipper å kontakte mange forskjellige firmaer for å få utført installasjoner og reparasjoner. Vi ordner det meste.

Oppgaver vi utfører:

 • Bistand til dataavdeling og driftsavdeling
 • Feilsøking/retting på kabelsystemer og infrastruktur
 • Feilsøking/retting på det elektriske anlegget
 • Feilsøking/retting på andre tekniske systemer
 • Utskifting av gammelt/defekt elektrisk utstyr
 • Montering av møteromsutstyr (komplette rom)
 • Montering av TV, storskjermer og multimediautstyr
 • Montering av teknisk utstyr på arbeidsplasser
 • Opprydding og fjerning av kabelrot og brannfeller
 • Andre kundespesifiserte oppgaver
 • Resirkulering av gammelt elektronisk utstyr
 • Oppfølging og dokumentasjon

Ta kontakt med oss for en prat om serviceavtalen.